JOSEPHINE Public eProcurement platform

Účinný a jednoducho ovládateľný nástroj určený na elektronizáciu procesu zadávania verejného obstarávania, elektronického prijímania ponúk, na ľahkú kontrolu jednotlivých krokov, zodpovedajúci európskej smernici aj národnému legislatívnemu prostrediu v oblasti zadávania verejného obstarávania. Napĺňa potrebu vyhlasovateľov verejného obstarávania uskutočniť kompletnú zákazku od začiatku až do jej konca bez procesných chýb a zároveň prináša bonus v podobe úspor finančných a časových prostriedkov.

ČO PRINESIE VYUŽÍVANIE elektronického procesu VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Umožňuje komplexný postup v zmysle § 20 zákona o VO prostredníctvom komunikačného rozhrania
Úspory v transakčných časoch pri správe verejného obstarávania a v nižších personálnych nákladoch
Sprehľadnenie kompletného systému nákupu inštitúcie, verejná kontrola, pokles procesnej chybovosti
Prepojenie s ostatnými softvérmi a informačnými systémami organizácie, a tým prinesie ďalšie úspory

25 základných charakteristík JOSEPHINE

 • elektronické zadávanie verejného obstarávania
 • elektronický príjem ponúk
 • evidencia jednotlivých zákaziek
 • evidencia dodávateľov a ich údajov
 • elektronické vyhodnotenie predkladaných ponúk
 • možnosť evidencie a hodnotenia aj bežných papierových ponúk
 • vytváranie komisií a jednotlivých rokovaní
 • filtrovanie a fulltextové vyhľadávanie obstarávania
 • vytváranie nových obstarávaní podľa príslušnej legislatívy, typov a druhov obstarávania
 • sledovanie systémových lehôt
 • generovanie dokumentov podľa uložených šablón
 • vytváranie protokolov, zápisníc a pod.
 • import dokumentov
 • používateľské oprávnenia podľa organizačnej štruktúry
 • neobmedzený počet zákaziek
 • neobmedzený počet vyhlasovateľov, administrátorov, pozorovateľov, komisárov
 • neobmedzený počet účastníkov, položiek, rokovaní v jednom obstarávaní
 • neobmedzený počet príloh
 • automatické prepojenie prístupu s eAukčným sw PROebiz
 • e-mailové notifikácie
 • všetko je zaznamenané do histórie a archivované
 • možnosť úpravy v prípade neúmyselnej chyby
 • možnosť hodnotenia podľa ekonomickej výhodnosti
 • možnosť vytvárania verejného obstarávania na časti
 • autentifikácia dodavateľov

Skúšobná verzia sw pre elektronickú komunikáciu JOSEPHINE

Aby ste sa mohli zoznámiť s princípom elektronickej komunikácie vo VO a vyskúšať si výhody softwaru JOSEPHINE, pripravili sme pre vás skúšobnú verziu. V rámci nej získate prístup do softwaru na dva mesiace zdarma a môžete sa nezáväzne presvedčiť o výhodách a jednoduchosti tohto riešenia.

V rámci skúšobnej verzie nášho softwaru získate